Tips på god hälsa

Här kommer några tips för god hälsa. Hälsa är aktuellt och det uppmärksammas på många håll. Nästan som att det blir för mycket och den som inte är hälsosam kan få dåligt samvete. Att ha hälsa är så bra mycket bättre än motsatsen; vara sjuk, är det nog ingen som gillar. Trist är det, för att bara nämna en negativ sak, plus att det är smärtsamt och dyrt, så att vara sjuk är ju inget att sträva efter.

Hälsa en svår definition

Det kan vara svårt att definiera hälsa. Vad är det? Är det bara frånvaro av sjukdom och smärta? Sannolikt skulle sjukvårdens företräda motsäga en så enkelspårig definition. Hälsa kan beskrivas väldigt brett; hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa kan beskrivas som ett välmående både fysiskt och psykiskt. Så mycket som 85 procent av våra sjukdomar, sägs vara psykosomatiska, det vill säga att sjukdomen hänger direkt ihop med hur vi mår psykiskt. Psoriasis är ett exempel på en sådan sjukdom, reumatism en annan, dock gäller det ju inte alla sjukdomar och det vore helt förkastligt att skylla alla sjukdomar på psykisk ohälsa.

Detta ska du göra för ett välmående

Här får du tips på hur du kan ta hand om din hälsa:

1. Håll i gång och motionera. Att hålla igång kroppen gör att du mår bättre. Kroppen producerar endorfiner, som är kroppens morfin då du anstränger kroppen.

2. Ät mycket frukt och grönt. Det är endast i grönsaker och frukt som du kan få i dig vitaminer, antioxidanter, flera mineraler och bara bra saker som din kropp mår bra av.

3. Skratta och var positiv. Det här är ju svårt att be någon skratta på beställning. Däremot kan det vara lättare att uppmana någon att tänka positivt. Forskning visar att positivitet gör att vi lever längre.

4. Ta hand om din kropp. Att vara rädd om din kropp är väsentligt för hälsan. Att inte utsätta den för ensidiga rörelser och stillasittande. Att ta hand om din tandhälsa hör också hit, eftersom man ser tydliga samband mellan plack på tänderna och hjärt- och kärlsjukdomar.

18 Aug 2017